עם תום ימי ה'שבעה' על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, שוחח יו"ר 'מגן לחולה', הרב בנימין פישר עם בצלאל קאהן ודוד חכם במהדורת הבוקר וסיפר על רגעים דרמטיים בהם זכה לשהות במחיצתו של מרן זצ"ל. "קשה עדיין לדבר בלשון עבר, להגיד עליו זצ"ל", פתח פישר. "המשפט בוא נשאל את ר' חיים, בוא לך לר' חיים – בלתי נתפס שהוא נחלת העבר".

פישר סיפר על התייעצות מיוחדת שהייתה לו עם מרן שר התורה זצ"ל: "כשהרב אליישיב הובהל לבית החולים באותו יום שישי מפורסם, היינו צריכים להכריע בשאלה רפואית מורכבת. בעיצומו של ליל שבת, בעצה אחת עם חתנו של הרב אליישיב, הרב עזריאל אוירבאך – נסענו לבני ברק לביתו של מרן שר התורה. דיברנו איתו מהחלון כשהוא לבוש בפיג'מה, הצגתי בפניו את השאלה, הייתה דממה ארוכה ואז הוא ענה לי בדיוק מה לעשות וכיצד לדבר עם הרופא, בקול שקט ונינוח ובצורה ברורה ביותר. רציתי להעביר את ההנחיות בשיחת טלפון, אבל ר' חיים אמר לי 'תיסעו בחזרה לירושלים, תיסעו מהר אבל לא מידי מהר".

עוד אמר פישר בריאיון: "היו לי כמה וכמה סיפורים מאוד חריגים ויוצאי דופן במחיצתו של ר' חיים זצ"ל, היו פעמים מצמררות. היה כמה וכמה פעמים שהוא ככה 'עקץ' אותי ותוך כדי שלח יד מלטפת. בעיקר שהייתי עולה לחדר שלו למעלה. אני זוכר עד היום את הדקירות, זו הייתה תוכחה שאין לה אח ורע. זה מה שאני לוקח איתי ממנו, את האמירות, ההדרכות".

פישר סיפר סיפור נוסף: "היתה פעם כלה שהתגלה שהיא חולה ממחלה חשוכת מרפא, ידענו שריפוי לא יהיה. נכנסנו – האבא של החתן, החתן ואני לר' חיים ושאלנו אותו מה לעשות. החתן בכה. מציגים את כל הסוגיה ור' חיים אומר לחתן 'מי אמר שבאמת המצב כל כך קשה? אולי יש פה טעות?' ואז הוא אמר לו להתחיל ללמוד איזו מסכת ואמר בוא נתפלל לנס. ואז אני אמרתי לר' חיים 'הרב, לא יכול להיות פה נס כי המצב הוא כך וכך. הוא עונה לי 'אתם יוצאים מנקודת הנחה שיש באמת את אותה בעיה שהרופאים אומרים, אבל אולי הכל טעות מעיקרא?'

"ימים בודדים לאחר מכן הסתיים הבירור והלכו לביופסיה. הרופאים אמרו שזה גידול במוח ושני מומחים מהמובילים במדינה העריכו שזה גידול הכי ממאיר שיכול להיות. מפה לשם, בסוף התברר שזה היה בכלל סלמונלה. בחסדי שמים הכלה הבריאה, התחתנה. ר' חיים היה הסנדק בברית לבן הראשון. ברוך ה' היא בריאה ושלמה".