צריך לצאת קול מאחד ושפוי, שקורא לכל המגזרים ולכל הדתות להישמר מהקורונה. בתי החולים עומדים רגע לפני קריסה. אם חלילה תחלו בקורונה אתם תיקלעו לאירוע טראומתי, ובידינו הדבר.