הרב בני פישר, יו"ר ארגון מגן לחולה שקרא לחשבון נפש בקרב הציבור החרדי על ההתמודדות עם נגיף הקורונה, אמר בשיחה עם ערוץ 7 כי הבעיה הייתה חוסר מידע מצד הממשלה.

הוא הסביר מדוע לדעתו כיום הציבור החרדי מקפיד ביתר שאת על עטית מסיכות ושאר הנחיות משרד הבריאות. "הפיק הראשון שהיה בימי פורים פסח, הוא לא כמו הפיק הנוכחי", אמר הרב פישר.

"הפיק השני, הנוכחי, הוא שונה בהרבה דברים. רוב רובה של האוכלוסייה הפנימה והבינה שזה לא משחק ילדים, שמדובר פה במשהו משמעותי וזה לא פייק-ניוז מבית היוצר של מאן דהוא".

לדבריו, "יש תמיד קבוצות אנרכיסטיות בעייתיות. אנשים שהם תמיד בעד הנגד, אנשים שהם באופן כרונולוגי, באורח החיים, הם תמיד בעד הנגד, אנשי האיפכא מסתברא, אבל ברוך השם הם הולכים ומתמעטים. עדיין יש כאלה והם אשמים לא מעט בבעיות של ההדבקה".

הרב פישר שם את האצבע המאשימה על חוסר המידע שהועבר לציבור החרדי. "בפיק הראשון הייתה בהלה וחוסר מידע עם אפליה מאוד קשה כלפי המגזר החרדי", אמר. "הממשק של הרגולטור לא דיבר את השפה הנכונה למי שאחראי על המגזר החרדי. אלה שני ממשקים שצריכים לדעת לדבר יחד. או שהם לא דיברו ואם דיברו, אחד דיבר בפולנית ואחד דיבר בהונגרית".

"המעגל סביב רבני בני ברק נתן בעיקר הנחיות כושלות. לא עדכנו את הרבנים באינפורמציית אמת וזה יצר הרבה פייק-ניוז. הציבור לא שמע את האינפורמציה, ומה שכבר כן זלג היה למחצה, לשליש ולרביע ובאיחור, כך הרב פישר.