הרב בנימין פישר, יו"ר מגן לחולה ב'ישר ולעניין': "היצר הרע, חכם ומתוחכם ויודע להפוך את היוצרות, לקחת את קדושת החיים ולהפוך לזילות החיים, כל מי שלא מתחסן, הולך לבית כנסת כשאומרים שאסור, מי שלא עוטה מסכה והולך לחתונה זה הכל יצר הרע. אני קורא להורים בבקשה ברחמים, אל תשלחו את הילדים ללימודים, פתאום כולם הופכים להיות איפכא מסתברא ולא מצייתים להוראת ואהבת לרעך כמוך. אני לא רוצה להאשים אף אחד אבל אני מבקש מכל מי שיש לו חולה בבית, כשהסיטורציה יורדת מ94 החולה חייב טיפול רפואי, לבתי החולים יש 4 או 5 תרופות מצילות חיים שלא ניתן לתת אחרי מספר ימים. יש אנשים שכבר לא איתנו כי הם פספסו את חלון ההזדמנויות הרפואי. אין צורך לרוץ לבית חולים כשיש חום. למרות שלדעתי הניהול של מחלקות הקורונה הוא בושה, ולמרות הביקורת והבעיות, האלטרנטיבה להישאר בבית זה פיקוח נפש."